Главно меню
Your Cart

Правила и условия

Моля прочетете внимателно тези "Правила за ползване на услугата".

За да използвате услугите на сайта и да се регистрирате, Вие трябва да сте на възраст над 18 години. Съгласни сте, че информацията която ни предоставяте по време на регистрацията и след това ще е вярна, акуратна и пълна.

Правилата имат силата на Договор, който при регистрация в системата, сключвате с "ДРФ" - EООД, ЕИК 131272871. За повече информация за фирмата направете справка в Търговския регистър.
При използване на услугата "Поръчка на снимки онлайн", Вие се съгласявате да спазвате правилата за ползване на услугата.
Когато сте регистриран www.photolan.net потребител и поръчвате снимки онлайн, ще Ви се наложи да отметнете в поле, своето потвърждение, че сте запознат/а с Правила за  ползване на услугата и сте съгласен/а с тях.

Правила за ползване на услугата са валидни за всички посетители на сайта.

1. Предназначение на услугата "Поръчка на снимки онлайн"
Сайта предоставя дигитални фотоуслуги и възможност за изпращане и копиране на снимки, изпратени чрез интернет сайтa на фирмата.

2. Възможности за ползване на услугата "Поръчка на снимки онлайн"
Всеки може да посещава, поръчва или разглежда сайта photolan.net. Посочените цени на стоките и услугите в сайта не включва куриерските такси. Последните са за сметка на потребителя.
Посредством технически съоръжения предоставяме възможността на всеки потребител да използва услугата "Поръчка на снимки онлайн" 24 часа в денонощието - 7 дни в седмицата. Възможни са кратки моменти на профилактика или обновяване на информация в сайта, през които той да е недостъпен за ползване. Възможни са също сривове в доставката на интернет, поради прекъсване на интернет връзките, за което ние не носим отговорност. Вие се съгласявате, че "ДРФ"- ЕООД, не носи отговорност при модифициране или временно прекъсване на услугата "Поръчка на снимки онлайн" и ако това е довело до загуба на изпратена от Вас информация. Добра практика е да разполагате с копия на файловете си.

3. Защита на информация
"ДРФ"-ЕООД гарантира защитата на личната информация, подадена по време на регистрацията Ви с сайта.

4. Външни връзки
На сайта photolan.net могат да бъдат предложени препратки към отделни сайтове на наши партньори, рекламодатели или други полезни за Вас като потребители препратки. Влизането на тези сайтове, използвайки връзките към тях е на Ваша отговорност. Фирма "ДРФ"- ЕООД не е отговорна за съдържанието на въпросните сайтове.

5. Промяна на Правила за ползване на услугата
Запазваме си правото да променяме тези Правила за ползване. Ако сте регистриран потребител ще получите електронна поща с последните промени. Ако след получаване на електронната поща продължите да ползвате нашите онлайн услуги, ще считаме, че сте съгласен/а с последните промени на Правилата за ползване на услугата.

6. Гаранция и лимитиране на отговорност
ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СТЕ НАЯСНО, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВСЕКИ ДИГИТАЛЕН МАТЕРИАЛ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ КЪМ ОНЛАЙН СИСТЕМАТА ЗА КОПИРАНЕ НА СНИМКИ НА "ДРФ"- ЕООД, КАКТО И СВАЛЯНЕТО ИЛИ КАЧВАНЕТО ОТ И КЪМ СЪРВЪРА НА ФИРМАТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ И РИСК И САМО ВИЕ ОТГОВОРЕН/А ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДИГИТАЛНИЯ МАТЕРИАЛ. ДЛЪЖНИ СТЕ ДА ПРИТЕЖАВАТЕ КОПИЕ НА ИЗПРАЩАНИТЕ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИАЛИ.

"ДРФ"-ЕООД СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДОБРОСЪВЕСТНО ДА СЛЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, НЕЙНОТО СВОЕВРЕМЕННО КОПИРАНЕ И ДОСТАВЯНЕ В СРОК, В ОТЛИЧЕН ТЪРГОВСКИ ВИД ДО ПОСОЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА ОБЕКТ.

7. Поведение
Съгласни сте да не използвате Онлайн поръчка на снимки за следното:
   - за всякакви незаконни цели.
   - да качвате, изпращате като електронна поща или поръчвате снимки със скверно, обидно, верско, порнографско, противозаконно съдържание.
   - да качвате, изпращате като електронна поща или поръчвате снимки, които нарушават авторски права или друг вид защитена интелектуална собственост и/или нарушават моралните права на отделната личност.

8. Рекламации на стоки
При констатация на дефектен продукт до 24 часа от закупуването му ние се ангажираме той да бъде заменен с нов, а ако това е невъзможно да Ви предложим подобен или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

9. Рекламации на снимки
Поради естеството на цифровите изображения и различните технически параметри на техниката, Фотолан няма как да знае Вие как виждате снимките на Вашия монитор, нито сме отговорни за Вашето субективно възприятие на цветовете. Когато изпращате файлове за копиране, нашата лаборатория не следи поотделно за всеки файл дали е с добра резолюзия, вграден цветен профил и т.н. Това е Ваша отговорност. Ние гарантираме, че добросъвестно и стриктно спазваме всички технически изисквания на производителите на техника и консумативи, които използваме. Ваша отговорност е да следите за техническите параметри на файловете си, особено ако са обработвани. Спецификациите на файловете са публикувани в препратка на страницата "Снимки онлайн". Различно изкопирана снимка в друга лаборатория или по друго време не се приема като мотив за рекламация. За поръчка на снимки с особена степен на важност сте длъжни първо да си поръчате референтно копие от лабораторията.
Качеството на файлове след трансфер през ЧАТ-платформи, като Viber, WhatsApp, Messenger и т.н. са с малко пиксели и ниско качество. Въпреки това ако Вие ги изпратите за печат, ние считаме това за Ваше информирано решение и ще изпълним поръчката.

В същото време съгласно чл. 55 ал. 2 от ЗЗП изработването на поръчаните от Вас снимки е започнало с Ваше изрично съгласие и са изработени съобразно Вашите изисквания. Ето защо съгласно този член те не могат да бъдат отказани. Също така сте длъжни в едномесечен срок да ги получите и заплатите.

10. Право да се оттегли поръчката за фотокниги.
 Правото да се оттегли поръчката е изключено, защото фотокнигите се изготвят според първоначалните данни и изисквания, определени от клиента. Работата, която е вече приключила от момента на приемане на поръчката, до нейното анулиране трябва да бъде компенсирана в полза на "ДРФ"- ЕООД.

11. Отказ от стока при онлайн покупка и връщането и е възможно в следните случай:- Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.
В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.

- Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с нас продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.

- В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 7-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка.
Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!

- Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.

- Ако не е спазен срокът, обявен за доставка.

- Ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената на която е поръчана стоката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

12. Авторско право, наказателно правоЗа съдържанието на трансферираните файлове със снимки е единствено отговорен клиентът. За всички задачи, възлагани на "ДРФ"-ЕООД, а също и за архивирането на снимковата информация се приема, че клиентът е собственик на всички необходими авторски права, търговски права и всякакви други права.
Клиентът сам е отговорен за всички последствия появили се при вероятно нарушаване на тези права. В случай, че трети лица биха предявили иск към "ДРФ"- ЕООД относно нарушаването на техни права върху снимките в следствие на неоторизираното им разпространение от страна на клиента, клиентът се задължава да освободи "ДРФ"- ЕООД от всички искове в това отношение. Клиентът с възлагане на поръчката потвърждава, че съдържанието на трансферираните файлове със снимки не нарушава наказателното право. В случай, че "ДРФ"- ЕООД открие нарушение на това твърдение, веднага ще уведомим съдебните власти.

13. Регистрация
Регистрацията на сайта не е задължителна. Съгласни сте, че информацията която ни предоставяте по време на регистрацията и след това ще е вярна, акуратна и пълна. Съгласни сте също, че информацията, която сте подали, ще бъде обновявана при настъпване на промени. Това е нужно, в случаите когато използваме подадения електронен адрес за комуникация относно информация за поръчка. Потребителски имена с обидно и скверно съдържание в текста ще бъдат изтривани и блокирани.

14. Парола
Когато се регистрирате ще бъдете попитан за парола. Като отговорен/а за всички действия, извършвани чрез влизане с тази парола, Вие сте задължен/а да я съхранявате лично. В случай, че забележите неправомерно използване на паролата, моля моментално сигнализирайте на телефоните от страница "Контакти"

15. Потвърждение на поръчка
Не може да имате никакви претенции относно неизпълнение на поръчка за снимки, ако не сте получили потвърждение, че поръчката е приета успешно в системата и не сте получили потвърждение от нас.

16. Прекратяване възможността за регистрация и прекъсване на правата на потребителя
Съгласни сте, че "ДРФ"- ЕООД може по всяко време без предупреждение да:
   - Откаже да приеме Вашето кандидатстване да станете потребител на услугата Онлайн поръчка на снимки.
   - Премести, промени или прекрати всяка страница на сайта на фирмата photolan.net
   - Откаже да приеме изпълнението на поръчка, при условие, че са нарушени изброените по-горе правила.

 

 

Този сайт използва бисквитки!
Този уебсайт използва бисквитки.